ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಡಿನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ (ರಿ ) ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾದ
ಶ್ರೀ ಎ .ಆರ್ .ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಮೂಲಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು


News and Events
Home   |   About Arebhashe Academy   |   Events   |   Culture   |   Gallery   |   Contact Us
ęCopyright 2014. Karnataka Arebhashe Academy. All rights reserved.