1. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಮಿಲನ ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ - 30.06.2015
 2. ಉಳುವಾರನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಂಬರ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 10.05.2015
 3. ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕಪ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 25.04.2015
 4. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - - 28.03.2015, 29.03.2015
 5. 10ನೇ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೆಳನದ ಉಪಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಲಾತಂಡವನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು , ಚೆಂಬೂ ಗ್ರಾಮ - 14.02.2015
 6. ಸುದರ್ಶನ ಗೌಡ ಒಕ್ಕೂಟ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 21.12.2014
 7. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು , ಕಾಸರಗೋಡು - ಜನಪದ ಕೋಲಟ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು -15.12.2014
 8. ಬಿ ಬಾಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಹುತ್ತರಿ ಪಂಡ್ ನ ಶತಮಾನೊತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ - ಅರೆಭಾಶೆ ಜಾನಪದ ನ್ರತ್ಯ, ಸೋಬಾನೆ ಕಾರ್ಯರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೊಜಕತೆ - 13.12.2014
 9. ಶ್ರೀ ಒಂಕಾರೆಶ್ವರ ದೇವಲಯ ಸಮಿತಿ ಅವರ ಕೊಡಗಿತ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೊಜಕತೆ - 08.12.2014
 10. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ ಗೌಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಭಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 30.11.2014
 11. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗಡಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೊಜಕತೆ - 29.11.2014
 12. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದ್ಯಮಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಡಗು ಗೌಡ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಇವರ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೊಜಕತೆ - 03.11.2014
 13. ಕಾಮಕ್ಷಿ ಗೌಡ ಒಕ್ಕುಟದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೊಜಕತೆ - 24.10.2014
 14. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ತಲಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥೊದ್ಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೊಜಕರು - 17.10.2014
News and Events
 1. 2012
 2. 2014
 3. 2015
 4. 2016
 5. 2017
Related Sites
 1. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
Home   |   About Arebhashe Academy   |   Events   |   Culture   |   Gallery   |   Contact Us
ęCopyright 2014. Karnataka Arebhashe Academy. All rights reserved.